Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skup akcji własnych (Raport 10/2023) 31 / 5 / 2023

Temat: Skup akcji własnych.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), mając na uwadze: (i) postanowienia uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2022 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2022 r. z tego samego dnia, (ii) postanowienia uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 listopada 2022 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2022 z tego samego dnia, (iii) postanowienia uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 maja 2023 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia dzisiejszego, (iv) rekomendację doradców Spółki z zakresu relacji inwestorskich, działając w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu dzisiejszym postanowił o nabyciu w okresie do dnia 30 czerwca 2023 r., w trybie powszechnego skupu akcji, tj. poprzez publiczne zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji, akcji Spółki w łącznej ilości nie większej niż 235.360 akcji (tj. 4,20% ogólnej liczby głosów w Spółce) za cenę 80,00 złotych za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę nie większą niż 18.828.800,00 PLN, a zatem za kwotę stanowiącą sumę:
a) niewykorzystanej na nabycie akcji własnych w 2022 r. kwoty deklarowanej przez Zarząd Spółki jako transfer do akcjonariuszy za rok 2021, tj. 7.172.858,00 PLN,
b) połowę łącznej kwoty (w zaokrągleniu w górę do pełnych akcji) deklarowanej przez Zarząd Spółki na nabycie akcji własnych we wniosku o podział zysku za rok 2022 (tj. ok. 11.655.942,00 PLN), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia dzisiejszego.

Pełna treść zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia, w tym szczegółowe terminy związane z tym zaproszeniem, zostanie podana przez Spółkę do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.