Skup akcji własnych (Raport 10/2023) 31 / 5 / 2023

Temat: Skup akcji własnych.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), mając na uwadze: (i) postanowienia uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2022 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2022 r. z tego samego dnia, (ii) postanowienia uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 listopada 2022 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2022 z tego samego dnia, (iii) postanowienia uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 maja 2023 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia dzisiejszego, (iv) rekomendację doradców Spółki z zakresu relacji inwestorskich, działając w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu dzisiejszym postanowił o nabyciu w okresie do dnia 30 czerwca 2023 r., w trybie powszechnego skupu akcji, tj. poprzez publiczne zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji, akcji Spółki w łącznej ilości nie większej niż 235.360 akcji (tj. 4,20% ogólnej liczby głosów w Spółce) za cenę 80,00 złotych za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę nie większą niż 18.828.800,00 PLN, a zatem za kwotę stanowiącą sumę:
a) niewykorzystanej na nabycie akcji własnych w 2022 r. kwoty deklarowanej przez Zarząd Spółki jako transfer do akcjonariuszy za rok 2021, tj. 7.172.858,00 PLN,
b) połowę łącznej kwoty (w zaokrągleniu w górę do pełnych akcji) deklarowanej przez Zarząd Spółki na nabycie akcji własnych we wniosku o podział zysku za rok 2022 (tj. ok. 11.655.942,00 PLN), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia dzisiejszego.

Pełna treść zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia, w tym szczegółowe terminy związane z tym zaproszeniem, zostanie podana przez Spółkę do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close