Grupa Kapitałowa Comp

>30lat

obecności
na polskim rynku IT

65%

polskich sklepów detalicznych
korzysta z naszych
urządzeń fiskalnych

~60

partnerów
technologicznych

comp-struktura-2020 comp-struktura-2020

* 100% udziałów w COMP Centrum Innowacji Sp. z o.o. posiadają wspólnie Spółki: COMP S.A. (50,12%) oraz Elzab S.A. (49,88%)
** pośrednio wraz z akcjami własnymi Elzab S.A.
*** spółka przeznaczona do sprzedaży

Nazwa podmiotu zależnego Udział procentowy Comp S.A. w kapitale Udział procentowy Comp S.A. w głosach
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. 100 100
Polski System Korzyści Sp. z o.o. 100 100
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.* 89,23 (50,12) 89,10 (50,12)
 – JNJ Limited ** 89,23 89,10
–  Micra Metripond KFT ** 82,25 82,14
– Comp Platforma Usług S.A.** 45,51 45,44
Insoft Sp. z o.o. 52 52
Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. *** 75,89 (78,41) 75,66 (78,16)
– Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.  ** 49,72 49,72
– Elzab Hellas SPV Sp. z o.o. ** 52,53 52,36
– Elzab Hellas S.A. ** 52,53 52,36
Clou Sp. z o.o. w likwidacji * 90,95 (43,00) 90,95 (43,00)
PayTel S.A. **** 12,1 12,1
*w nawiasie prezentowany jest udział bezpośredni
** prezentowany jest udział tylko pośredni
*** w nawiasie prezentowany udział pośredni wraz z akcjami własnymi ZUK Elzab S.A.
**** spółka przeznaczona do sprzedaży

Podmioty zależne:

Comp Centrum Innowacji powstało w celu zarządzania innowacyjnymi projektami prowadzonymi w ramach Grupy Kapitałowej COMP.

ELZAB S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji szerokiej gamy kas fiskalnych, urządzeń i systemów kasowych, urządzeń i akcesoriów służących do rejestracji i zarządzania sprzedażą, takich jak: wagi elektroniczne, sprawdzarki cen, drukarki niefiskalne, drukarki etykiet, szuflady kasowe, modemy kasowe i multipleksery.

www.elzab.com.pl

Producent oprogramowania, oferujący rozwiązania z zakresu podpisu elektronicznego, PKI, kryptografii oraz zarządzania bezpieczeństwem.

www.enigma.com.pl

Przedmiotem działalności spółki Insoft jest projektowanie oraz wdrażanie oprogramowania systemów sprzedaży i systemów wspomagających obsługę klienta. Oferta produktowa Insoftu obejmuje trzy główne grupy: systemy sprzedaży, systemy CRM i Isoform oraz systemy kartowe.

www.insoft.com.pl

PayTel S.A. jest spółką teleinformatyczną powstałą w 2003 roku świadczącą specjalistyczne usługi elektroniczne i finansowe.

www.paytel.pl

Clou Sp. z o.o. została powołana do kompleksowej obsługi marketingowej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Comp.

Z dniem 1 lipca 2020 r. rozpoczęto proces likwidacji spółki.

cloumarketing.pl

Comp Centrum Innowacji powstało w celu zarządzania innowacyjnymi projektami prowadzonymi w ramach Grupy Kapitałowej COMP.

ELZAB S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji szerokiej gamy kas fiskalnych, urządzeń i systemów kasowych, urządzeń i akcesoriów służących do rejestracji i zarządzania sprzedażą, takich jak: wagi elektroniczne, sprawdzarki cen, drukarki niefiskalne, drukarki etykiet, szuflady kasowe, modemy kasowe i multipleksery.

www.elzab.com.pl

Producent oprogramowania, oferujący rozwiązania z zakresu podpisu elektronicznego, PKI, kryptografii oraz zarządzania bezpieczeństwem.

www.enigma.com.pl

Przedmiotem działalności spółki Insoft jest projektowanie oraz wdrażanie oprogramowania systemów sprzedaży i systemów wspomagających obsługę klienta. Oferta produktowa Insoftu obejmuje trzy główne grupy: systemy sprzedaży, systemy CRM i Isoform oraz systemy kartowe.

www.insoft.com.pl

PayTel S.A. jest spółką teleinformatyczną powstałą w 2003 roku świadczącą specjalistyczne usługi elektroniczne i finansowe.

www.paytel.pl

Clou Sp. z o.o. została powołana do kompleksowej obsługi marketingowej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Comp.

Z dniem 1 lipca 2020 r. rozpoczęto proces likwidacji spółki.

cloumarketing.pl