Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Określenie udziału Novitus SA w kapitale zakładowym Spółki (Raport: 66/2007) 21 / 12 / 2007

Temat: Określenie udziału Novitus SA w kapitale zakładowym spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że w dniu 21 grudnia 2007 roku otrzymał wiadomość o tym, że Novitus SA stał się posiadaczem 413 812 akcji COMP Safe Support SA, które w wyniku połączenia Spółek COMP SA z CSS SA wydane zostały Spółce NOVITUS SA w zamian za pakiet akcji CSS SA. Przed połączeniem COMP SA z CSS SA, NOVITUS SA posiadał 1 116 000 akcji CSS SA stanowiących 29,98% kapitału akcyjnego CSS SA, uprawniających do 1 116 000 głosów stanowiących 29,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CSS SA. Posiadany przez NOVITUS SA pakiet akcji COMP Safe Support SA w ilości 413 812 akcji stanowi 8,72% kapitału akcyjnego i uprawnia do 413 812 głosów, co stanowi 8,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu COMP Safe Support SA.