Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku (Raport 24/2023) 30 / 6 / 2023

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 roku odbyło się WZ Spółki, na którym poniżej wymienieni
akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

  • NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny – 857.665 głosów, co stanowiło 26,51% głosów na WZ oraz stanowi 15,29% ogólnej liczby głosów;
  • Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 544.303 głosów, co stanowiło 16,82% głosów na WZ oraz stanowi 9,70% ogólnej liczby głosów;
  • VALUE FIZ Subfundusz 1 – 559.604 głosów, co stanowiło 17,29% głosów na WZ oraz stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów;
  • CE Management Group sp. z o.o. – 300.568 głosów, co stanowiło 9,29% głosów na WZ oraz stanowi 5,36% ogólnej liczby głosów;
  • PKO BP BANKOWY OFE – 272.881 głosów, co stanowiło 8,43% głosów na WZ oraz stanowi 4,86% ogólnej liczby głosów;
  • GENERALI OFE – 223.286 głosów, co stanowiło 6,90% głosów na WZ oraz stanowi 3,98% ogólnej liczby głosów;
  • PEREA CAPITAL PARTNERS LP – 300.333 głosów, co stanowiło 9,28% głosów na WZ oraz stanowi 5,35%
    ogólnej liczby głosów.