Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną (Raport 36/2022) 29 / 11 / 2022

Temat: Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż dziś uzyskał od swojej spółki zależnej, tj. Enigma SOI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, informacje o zawarciu umów na budowę centrum przetwarzania danych HPDA z podmiotem będącym reprezentantem skarbu państwa. Przedmiotowe umowy mają być realizowane w terminie 780 dni od daty ich zawarcia. Łączna wartość umów podstawowych wynosi 150.357.180 PLN netto (tj. 184.939.331,40 PLN brutto), przy czym przedmiot umów może być realizowany z podziałem na części, a także z możliwością wykonania prac dodatkowych o maksymalnej łącznej wartości 113.816.062 PLN netto (tj. 139.993.756,26 PLN brutto).
Pozostałe warunki umów, nie odbiegają od warunków typowo stosowanych dla tego rodzaju umów.