Podpisanie porozumienia w sprawie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2015 i I/2017 (Raport 43/2018) 5 / 12 / 2018

Temat: Podpisanie porozumienia w sprawie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2015 i I/2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 5
grudnia 2018 r., porozumienia z obligatariuszami instytucjonalnymi z Pekao TFI S.A. oraz mBank S.A. Spółka pod
warunkiem wskazanym poniżej zobowiązała się do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii
I/2015 oraz I/2017 w postaci weksla własnego in blanco (w odniesieniu do każdej serii) wraz z oświadczeniem
Emitenta o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z powyższego weksla w trybie
art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego do kwoty stanowiącej 150% łącznej wartości nominalnej
wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji odpowiednio serii I/2017 oraz serii I/2015 na rzecz
administratora zabezpieczeń. Zobowiązanie Spółki odnosi się do wszystkich obligatariuszy i ma na względzie
zasadę jednakowego traktowania wszystkich obligatariuszy.
Warunkiem podjęcia przez Spółkę kroków niezbędnych do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, o którym
mowa powyżej, będzie powzięcie przez zwołane na dzień 6 grudnia 2018 r. zgromadzenia obligatariuszy uchwał
dotyczących stwierdzenia, że w razie wystąpienia w przyszłości i trwania zdarzenia przekroczenia Wskaźnika
Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA (terminy zdefiniowane w odpowiednich
warunkach emisji) liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie, obligatariusze nie będą mieli
możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji danej serii.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close