Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie akcji własnych Spółki (Raport: 23/2010) 28 / 6 / 2010

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka, w wykonaniu oferty skupu akcji własnych Spółki (Raport Bieżący nr 21/2010), z dnia 11 czerwca 2010 r., nabyła za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE BANK S.A. 332.352 akcji własnych Spółki.

Cena nabycia jednej akcji wyniosła 70 zł. Wszystkie nabyte akcje są akcjami zwykłymi o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Akcje te dają prawo do 332.352 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 7% kapitału zakładowego Spółki.

Po dokonaniu ww. transakcji COMP S.A. posiada łącznie 332.352 akcji własnych, które stanowią 7% kapitału zakładowego oraz 7% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Liczba akcji, w ramach złożonych ofert sprzedaży, wyniosła 2.395.415. Liczba akcji, które zostały sprzedane w ramach oferty skupu akcji własnych Spółki wyniosła 332.352. Stopa redukcji wyniosła 86,13 %.

Łączne wydatki na nabycie 332.352 akcji wyniosły 23.264.640,00 zł.