Zamiar połączenia Comp S.A. z Hallandale sp. z o.o. oraz uzgodnienie Planu połączenia Comp S.A. z Hallandale sp. z o.o. (Raport 2/2018) 12 / 1 / 2018

Temat: Zamiar połączenia Comp S.A. z Hallandale sp. z o. o. oraz uzgodnienie Planu połączenia Comp S.A. z Hallandalesp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. (dalej także: „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym, tj. 12 stycznia 2018 r. uchwały
w sprawie zamiaru połączenia (poprzez przejęcie) Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką zależną Spółki –
Hallandale sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako spółki przejmowanej).
Uzasadnieniem decyzji o zamiarze połączenia jest uproszenie struktury grupy kapitałowej, optymalizacja kosztów
działalności oraz możliwość lepszego wykorzystania aktywów w ramach grupy kapitałowej.
Comp S.A. jest spółką technologiczną specjalizującą się w rozwiązaniach systemowych, bezpieczeństwie IT,
bezpieczeństwie sieciowym oraz rozwiązaniach dedykowanych dla rynku handlu i usług. Comp S.A. jest jednym z
największych integratorów rozwiązań informatycznych na polskim rynku, łączącym produkty własne z
rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania.
Przedmiotem działalności Hallandale Sp. z o.o. jest działalność w zakresie dystrybucji rozwiązań informatycznych
klasy SIEM w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o uzgodnieniu w dniu dzisiejszym „Planu połączenia” Spółki (jako spółki
przejmującej) z Hallandale sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z uzgodnionym planem połączenia,
nastąpi ono poprzez przeniesienie na Spółkę – jako jedynego wspólnika Hallandale sp. z o.o. – całego majątku
Hallandale sp. z o.o., w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych. W wyniku połączenia Hallandale sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia
postępowania likwidacyjnego. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Hallandale sp. z o.o.
posiada Spółka, na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki, a na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych plan
połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną
sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu.
W wyniku połączenia – zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Spółka wstąpi z
dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązku, w tym przejmie aktywa i pasywa Hallandale sp. z o.o.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w załączonym do niniejszego raportu Planie Połączenia

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close