Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki zmiany do projektu uchwały na WZA Spółki zwołanego na 29 czerwca 2012 roku (Raport: 33/2012) 22 / 6 / 2012

Temat

Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki zmiany do projektu uchwały na WZA Spółki zwołanego na 29 czerwca 2012 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Akcjonariusza Spółki, Prezesa Zarządu Comp S.A., pana Jacka Papaja wniosek dotyczący zmiany treści projektu jednej z uchwał, nad której podjęciem ma obradować WZA Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2012 roku. Treś ć ws zys tkich projektów uchwał wraz z porządkiem obrad Spółka opublikowała raportem bieżącym 26/2012 w dniu 1 czerwca 2012 roku. Treść wniosku przekazanego przez Akcjonarius za wraz z projektowaną treś cią uchwały um ies zczone s ą w załączniku do niniejszego raportu