Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Komentarz Spółki dotyczący transakcji pomiędzy kluczowymi osobami w grupie kapitałowej Spółki (Raport: 39/2006) 25 / 8 / 2006

Temat: Komentarz Spółki dotyczący transakcji pomiędzy kluczowymi osobami w grupie kapitałowej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość o zawarciu 10 transakcji przez osoby związane ze Spółką, których przedmiotem były akcje Spółki. Sprzedającym akcje był Prezes Zarządu i największy akcjonariusz Spółki Jacek Papaj, a kupującymi były osoby związane ze Spółką. Celem zawarcia transakcji jest dalsze zmotywowanie kluczowych dla Spółki osób do budowania wartości firmy w przyszłości poprzez ich udział w akcjonariacie. Kupujący płacili cenę 62 złote za jedną akcję. Akcje te objęte są ograniczeniem zbywalności przez okres do marca 2007 (50% nabywanych akcji) i marca 2008 (pozostałe 50% nabywanych akcji). W wypadku zaprzestania pracy lub rezygnacji z pełnionej funkcji ograniczenie zbywalności ulega automatycznemu przedłużeniu do marca 2010 roku. Szczegóły transakcji osób na których spoczywa obowiązek informacyjny wynikający z art. 160 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 2005 roku O Obrocie Instrumentami Finansowymi Spółka podaje w dniu dzisiejszym w stosownych komunikatach.