Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 33/2017) 8 / 8 / 2017

Temat: Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 08.08.2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie
o ustanowieniu zastawu na akcjach Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę
blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.
Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.