Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. (Raport 25/2020) 25 / 8 / 2020

Temat: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Rockbridge TFI S.A. działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami spółki pod firmą Comp S.A. (dalej: Spółka), tj.:
ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rzecz Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych i Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy w ramach którego wyodrębnione są następujące subfundusze: Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek, Rockbridge Subfundusz Akcji, Rockbridge Subfundusz Zrównoważony, Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu, Rockbridge Subfundusz Selektywny, Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji;
projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Przekazany do Spółki projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.