Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki przez Amplico OFE (Raport: 7/2012) 16 / 2 / 2012

Temat

Zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki przez Amplico OFE

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość od Amplico PTE S.A. z siedzibą w
Wars zawie inform ującą o tym , że Am plico OFE zarządzany przez Am plico PTE S.A. w wyniku s przedaży akcji Spółki zmienił swój dotychczas posiadany udział 13,31% głosów na WZA Spółki o co najmniej 2% głosów.

Zgodnie z raportem bieżącym Spółki numer 36/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku, Ampliko OFE posiadało w dniu 6 grudnia 2011 roku 787 898 akcji Spółki, co stanowiło 13,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 787 898 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 13,31% udziału w głosach na WZA Spółki.

Zgodnie z przekazanym Spółce w dniu wczorajs zym zawiadom ieniem , Am plico OFE pos iada 612 898 akcji Spółki, co stanowi 10,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 612 898 głosów na WZA Spółki, co stanowi 10,36% udział w głosach na WZA Spółki.

Zgodnie z przekazaną informacją, inwestycja w akcje Spółki stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico OFE dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Amplico OFE z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Amplico OFE nie wyklucza także zbycia akcji Spółki w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania Spółki.