Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Treść uchwał na WZA Spółki 30 czerwca 2008 (Raport: 19/2008) 13 / 6 / 2008

Temat: Treści uchwał z WZA Spółki 30 czerwca 2008

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść: Zarząd Comp Safe Support Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 roku, o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Jutrzenki 116, 02-495 Warszawa.

W załączeniu przedstawiamy :

– projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,

– sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Comp Safe Support SA oraz sprawozdania finansowego spółki Computer Service Support SA (nr Krs 0000044653), dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comp Safe Support Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

– sprawozdanie finansowe spółki Computer Service Support S.A.

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: