Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki COMP S.A. i zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% (Raport: 25/2015) 6 / 10 / 2015

Temat: Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki Comp S.A. i zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5%
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 6 października 2015 r. otrzymał od
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 5, 02-675
Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028767, reprezentujące Aegon Otwarty Fundusz
Emerytalny, wpisany do rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII
Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 13, zawiadamia, iż Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku
transakcji zbycia zawartej w dniu 1 października 2015 r. i rozliczonej w dniu 5 października 2015 r. zmniejszył stan
posiadania akcji spółki Comp S.A. (dalej „Spółka”) poniżej 5% głosów.
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że według stanu na dzień 5 października 2015 r.
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 288 267 akcji Spółki uprawniających do 4,871% głosów w Spółce, co
stanowiło 4,871% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,871% ogólnej liczby głosów.
Przed zbyciem akcji Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 309 355 akcji Spółki, stanowiących 5,227%
kapitału zakładowego; uprawniających do 5,227% głosów w Spółce, stanowiących 5,277% ogólnej liczby głosów.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close