Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 28/2012) 21 / 6 / 2012

Temat

Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Akcjonariusza Spółki, Amplico OFE informacje następującej treści:

Szanowni Państwo,

Niniejszym, w imieniu Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki COMP S.A. (Spółka) informuję, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Jacka Klimczaka na członka RadyNadzorczej Spółki.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico PTE (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej musi spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Jacek Klimczak spełnia kryteria niezależnego członka RadyNadzorczej Spółki.

W załączeniu przekazuję życiorys kandydata, zgodę na kandydowanie oraz oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależnoś ci.

Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację powyższej informacji wraz z życiorysem Pana Jacka Klimczaka na stronie internetowej Spółki orazw formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.

Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa:

http://www.metlifeamplico.pl/poland/pl/Home/Assets/pdf/PTE_dokumenty/Zasady_prowadzenia_nadzoru_wlasci cielskiego_w_Amplico_OFE_26_05_2008.pdf

Zgodnie z przekazanym Spółce Oświadczeniem Pan Jacek Klimczak wyraził zgodę na kandydowanie, złożył oświadczenie o niezależności zgodnie z wymogami Amplico OFE oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności oraz braku wpisów do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Życiorys kandydata przesłany do spółki umieszczony są w załączniku do niniejszego raportu.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close