Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rejestracja akcji w KDPW (11/2004) 29 / 12 / 2004

Temat: Rejestracja akcji w KDPW

Podstawa prawna: §43 ust. 1 pkt. 1 RO – rejestracja papierów w Krajowym Depozycie

Zarząd COMP SA informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 29 grudnia 2004 r. przez Spółkę, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA uchwałą nr. 663/04 z dnia 28 grudnia 2004 postanowił przyznać Spółce status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT oraz przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych:

* 1.760.285 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, E i G o wartości nominalnej 2,50 zł każda oraz oznaczać je kodem PLCMP0000017.