Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki (36/2009) 29 / 6 / 2009

Temat: Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarzad Comp Safe Support S.A. informuje, ze w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość o zgłoszeniu kandydatury
do Rady Nadzorczej Spółki przez akcjonariusza w związku z Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 30
czerwca 2009 roku, w którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwał między innymi w sprawie ustalenia
liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z otrzymaną wiadomością PZU Asset Management, zarządzające portfelami klientów, na rachunkach
których zgromadzone są akcje Spółki zgłosi na WZA w dniu 30 czerwca 2009 roku kandydaturę Pana Ryszarda
Bartkowiaka do Rady Nadzorczej Spółki.