Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Lista raportów bieżacych i okresowych Spółki w 2009 roku (Raport: 08/2010) 29 / 1 / 2010

Zarząd Spółki zgodnie z postanowieniami Art. 65 ust. 1 Ustawy o Ofercie przekazuje do wiadomości listę informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę do wiadomości w 2009 roku. Wszystkie informacje dostępne są na stronach internetowych Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace

Lista informacji przekazanych w 2009 roku:

1/2009 z dnia 5 stycznia 2009: Informacja z AIG PTE SA o stanie posiadanych akcji Spółki przez Otwarty Fundusz Emerytalny AIG

2/2009 z dnia 8 stycznia 2009: Podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na budowę Systemu Dozoru Elektornicznego

3/2009 z dnia 30 stycznia 2009: Lista raportów bieżących i okresowych Spółki w 2008 roku

4/2009 z dnia 30 stycznia 2009: Data publikacji raportów okresowych w 2009 roku

5/2009 z dnia 30 stycznia 2009: Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego

6/2009 z dnia 27 lutego 2009: Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2008 roku

7/2009 z dnia 27 lutego 2009: Zmiany w Zarządzie Spółki

8/2009 z dnia 27 lutego 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

9/2009 z dnia 10 marca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

10/2009 z dnia 13 marca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

11/2009 z dnia 19 marca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

12/2009 z dnia 19 marca 2009: Zmiana daty publikacji raportu okresowego Spółki

13/2009 z dnia 26 marca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

14/2009 z dnia 1 kwietnia 2009: Znacząca umowa z Serco Geografix Limited

14/2009/1 z dnia 1 kwietnia 2009: Korekta raportu „Znacząca umowa z Serco Geografix Limited”

15/2009 z dnia 2 kwietnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

16/2009 z dnia 9 kwietnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

17/2009 z dnia 16 kwietnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

18/2009 z dnia 17 kwietnia 2009: Informacja z AIG PTE SA o stanie posiadanych akcji Spółki przez Otwarty Fundusz Emerytalny AIG

18/2009/1 z dnia 18 kwietnia 2009: Informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK – korekta tytułu raportu 18/2009

19/2009 z dnia 23 kwietnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

20/2009 z dnia 29 kwietnia 2009: Roczne sprawozdanie jednostkowe 2008

21/2009 z dnia 29 kwietnia 2009: Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2008

22/2009 z dnia 29 kwietnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

23/2009 z dnia 11 maja 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

24/2009 z dnia 15 maja 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

25/2009 z dnia 15 maja 2009: Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2009 roku

26/2009 z dnia 22 maja 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

27/2009 z dnia 22 maja 2009: WZA Spółki 30 czerwca 2009 roku

28/2009 z dnia 28 maja 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

29/2009 z dnia 29 maja 2009: Zgłoszenie kandytatury na Członka Rady Nadzorczej

30/2009 z dnia 5 czerwca 2009: Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych

31/2009 z dnia 5 czerwca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

32/2009 z dnia 12 czerwca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

33/2009 z dnia 19 czerwca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

34/2009 z dnia 19 czerwca 2009: Treść projektów uchwał na WZA Spółki 30 czerwca 2009 roku

35/2009 z dnia 25 czerwca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

36/2009 z dnia 29 czerwca 2009: Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki

37/2009 z dnia 29 czerwca 2009: Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki

38/2009 z dnia 30 czerwca 2009: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

39/2009 z dnia 1 lipca 2009: Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2009

40/2009 z dnia 1 lipca 2009: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

41/2009 z dnia 1 lipca 2009: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

42/2009 z dnia 1 lipca 2009: Lista akcjonariuszy na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku posiadajacych wiecej niz 5% głosów na tym WZA

43/2009 z dnia 3 lipca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

44/2009 z dnia 9 lipca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

45/2009 z dnia 16 lipca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

46/2009 z dnia 24 lipca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

47/2009 z dnia 31 lipca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

48/2009 z dnia 7 sierpnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

49/2009 z dnia 13 sierpnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

50/2009 z dnia 17 sierpnia 2009: Zarejestrowanie zmian w statucie Spółki, zmiana nazwy Spółki, zwiekszenie składu Rady Nadzorczej Spółki

51/2009 z dnia 21 sierpnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

52/2009 z dnia 28 sierpnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

53/2009 z dnia 28 sierpnia 2009: Skonsolidowany Raport Półroczny za rok 2009

54/2009 z dnia 4 września 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

55/2009 z dnia 10 września 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

56/2009 z dnia 17 września 2009: Zarejestrowanie zmian w statucie spółki

57/2009 z dnia 18 września 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

58/2009 z dnia 24 września 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

59/2009 z dnia 5 paźdzernika 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

60/2009 z dnia 12 października 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

61/2009 z dnia 16 października 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

62/2009 z dnia 26 października 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

63/2009 z dnia 30 października 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

64/2009 z dnia 6 listopada 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

65/2009 z dnia 16 listopada 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

66/2009 z dnia 16 listopada 2009: Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2009 roku

67/2009 z dnia 23 listopada 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

68/2009 z dnia 3 grudnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

69/2009 z dnia 3 grudnia 2009: Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

70/2009 z dnia 10 grudnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

71/2009 z dnia 18 grudnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

72/2009 z dnia 30 grudnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki