Lista raportów bieżacych i okresowych Spółki w 2009 roku (Raport: 08/2010) 29 / 1 / 2010

Zarząd Spółki zgodnie z postanowieniami Art. 65 ust. 1 Ustawy o Ofercie przekazuje do wiadomości listę informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę do wiadomości w 2009 roku. Wszystkie informacje dostępne są na stronach internetowych Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace

Lista informacji przekazanych w 2009 roku:

1/2009 z dnia 5 stycznia 2009: Informacja z AIG PTE SA o stanie posiadanych akcji Spółki przez Otwarty Fundusz Emerytalny AIG

2/2009 z dnia 8 stycznia 2009: Podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na budowę Systemu Dozoru Elektornicznego

3/2009 z dnia 30 stycznia 2009: Lista raportów bieżących i okresowych Spółki w 2008 roku

4/2009 z dnia 30 stycznia 2009: Data publikacji raportów okresowych w 2009 roku

5/2009 z dnia 30 stycznia 2009: Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego

6/2009 z dnia 27 lutego 2009: Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2008 roku

7/2009 z dnia 27 lutego 2009: Zmiany w Zarządzie Spółki

8/2009 z dnia 27 lutego 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

9/2009 z dnia 10 marca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

10/2009 z dnia 13 marca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

11/2009 z dnia 19 marca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

12/2009 z dnia 19 marca 2009: Zmiana daty publikacji raportu okresowego Spółki

13/2009 z dnia 26 marca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

14/2009 z dnia 1 kwietnia 2009: Znacząca umowa z Serco Geografix Limited

14/2009/1 z dnia 1 kwietnia 2009: Korekta raportu „Znacząca umowa z Serco Geografix Limited”

15/2009 z dnia 2 kwietnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

16/2009 z dnia 9 kwietnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

17/2009 z dnia 16 kwietnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

18/2009 z dnia 17 kwietnia 2009: Informacja z AIG PTE SA o stanie posiadanych akcji Spółki przez Otwarty Fundusz Emerytalny AIG

18/2009/1 z dnia 18 kwietnia 2009: Informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK – korekta tytułu raportu 18/2009

19/2009 z dnia 23 kwietnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

20/2009 z dnia 29 kwietnia 2009: Roczne sprawozdanie jednostkowe 2008

21/2009 z dnia 29 kwietnia 2009: Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2008

22/2009 z dnia 29 kwietnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

23/2009 z dnia 11 maja 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

24/2009 z dnia 15 maja 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

25/2009 z dnia 15 maja 2009: Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2009 roku

26/2009 z dnia 22 maja 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

27/2009 z dnia 22 maja 2009: WZA Spółki 30 czerwca 2009 roku

28/2009 z dnia 28 maja 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

29/2009 z dnia 29 maja 2009: Zgłoszenie kandytatury na Członka Rady Nadzorczej

30/2009 z dnia 5 czerwca 2009: Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych

31/2009 z dnia 5 czerwca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

32/2009 z dnia 12 czerwca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

33/2009 z dnia 19 czerwca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

34/2009 z dnia 19 czerwca 2009: Treść projektów uchwał na WZA Spółki 30 czerwca 2009 roku

35/2009 z dnia 25 czerwca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

36/2009 z dnia 29 czerwca 2009: Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki

37/2009 z dnia 29 czerwca 2009: Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki

38/2009 z dnia 30 czerwca 2009: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

39/2009 z dnia 1 lipca 2009: Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2009

40/2009 z dnia 1 lipca 2009: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

41/2009 z dnia 1 lipca 2009: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

42/2009 z dnia 1 lipca 2009: Lista akcjonariuszy na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku posiadajacych wiecej niz 5% głosów na tym WZA

43/2009 z dnia 3 lipca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

44/2009 z dnia 9 lipca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

45/2009 z dnia 16 lipca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

46/2009 z dnia 24 lipca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

47/2009 z dnia 31 lipca 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

48/2009 z dnia 7 sierpnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

49/2009 z dnia 13 sierpnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

50/2009 z dnia 17 sierpnia 2009: Zarejestrowanie zmian w statucie Spółki, zmiana nazwy Spółki, zwiekszenie składu Rady Nadzorczej Spółki

51/2009 z dnia 21 sierpnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

52/2009 z dnia 28 sierpnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

53/2009 z dnia 28 sierpnia 2009: Skonsolidowany Raport Półroczny za rok 2009

54/2009 z dnia 4 września 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

55/2009 z dnia 10 września 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

56/2009 z dnia 17 września 2009: Zarejestrowanie zmian w statucie spółki

57/2009 z dnia 18 września 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

58/2009 z dnia 24 września 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

59/2009 z dnia 5 paźdzernika 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

60/2009 z dnia 12 października 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

61/2009 z dnia 16 października 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

62/2009 z dnia 26 października 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

63/2009 z dnia 30 października 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

64/2009 z dnia 6 listopada 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

65/2009 z dnia 16 listopada 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

66/2009 z dnia 16 listopada 2009: Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2009 roku

67/2009 z dnia 23 listopada 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

68/2009 z dnia 3 grudnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

69/2009 z dnia 3 grudnia 2009: Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

70/2009 z dnia 10 grudnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

71/2009 z dnia 18 grudnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

72/2009 z dnia 30 grudnia 2009: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close