Comp

Stoimy na czele Grupy Kapitałowej Comp, w skład której wchodzą spółki technologiczne specjalizujące się w rozwiązaniach sieciowych i systemowych z zakresu IT oraz rozwiązaniach dla handlu i usług. Koncentrujemy się na działalności w atrakcyjnych niszach rynkowych, bazując na unikalnych kompetencjach oraz wysokich barierach wejścia do każdej z nich.

Od kilku lat rozwijamy M/platform – usługi dodane do urządzeń fiskalnych. Od 2005 r. jesteśmy spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Synergia kompetencji wszystkich spółek, wszechstronne i wieloletnie doświadczenia, własne centra R&D oraz innowacji, dają nam możliwość świadczenia usług najwyższej jakości.

 

Dlaczego Comp

Nasze przewagi wynikają z wszechstronnych kompetencji, wieloletniego doświadczenia i rozwoju własnych centrów R&D.

Tworzymy w nich produkty i usługi wyróżniające się nie tylko w skali kraju, ale również Europy. M/platform, cyfrowa platforma usług wspierająca lokalne sklepy, już teraz zmienia krajobraz handlu detalicznego.

Jesteśmy liderem obszaru bezpieczeństwa specjalnego i rynku rozwiązań fiskalnych

Zapewniamy najszerszą i kompleksową ofertę produktową oraz usług dodanych

Współpracujemy z szeroką siecią wiodących i doświadczonych Partnerów biznesowych

Jesteśmy twórcą pierwszej i największej w Polsce cyfrowej platformy usług wspierającej handel

Case studies

Ministerstwo Sprawiedliwości

Uruchomienie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych z dostępem do informacji w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Wdrożenie projektu usprawni działalność ULC poprzez cyfryzację funkcjonujących w urzędzie procesów – między innymi, skróci się czas dostępu do rejestrów oraz zoptymalizuje przetwarzanie dokumentów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przygotowanie i przeniesienie (Migracja) posiadanych funkcjonalności i danych Systemu Zarządzania Tożsamością opartego na technologii Oracle do zaoferowanego przez Comp rozwiązania, w tym przeprowadzenie warsztatów oraz realizacja usługi utrzymania i rozwoju.

Grupa Comp w liczbach

>30 lat

obecności
na polskim rynku IT

>1000

wykwalifikowanych pracowników Grupy

65%

polskich sklepów detalicznych korzysta z naszych urządzeń fiskalnych

12

spółek w Grupie

Partnerzy