Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zakup akcji Spółki przez osobę nadzorującą (Raport: 35/2006) 25 / 8 / 2006

Temat: Zakup akcji Spółki przez osobę nadzorującą

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o zakupie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Novitus SA, Spółki zależnej COMP SA, Rafała Garszczyńskiego. Zgodnie z przekazaną Spółce informacją w dniu 24 sierpnia 2006 roku została zrealizowana transakcja będąca wynikiem zawartej umowy cywilno-prawnej dotyczącej zakupu 3 500 akcji Spółki.

Przed realizacją transakcji Rafał Garszczyński nie posiadał akcji COMP SA.

W wyniku realizacji transakcji zawartej w Warszawie Rafał Garszczyński nabył 3 500 akcji Spółki, co stanowi w przybliżeniu 0,13% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 0,13% udział w głosach na WZA Spółki. Akcje zostały kupione po cenie jednostkowej 62 złote za jedną akcję.

Po przeprowadzeniu tej transakcji Rafał Garszczyński posiada 3 500 akcji COMP SA, co stanowi w przybliżeniu 0,13% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 0,13% udział w głosach na WZA Spółki.