Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 27/2012) 19 / 6 / 2012

Temat

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która dokonała w dniu 1 czerwca 2012 r. wyboru podm iotu uprawnionego do badania s prawozdań finans owych Com p S.A. tj. Deloitte Audyt s p. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.,

Z Deloitte Audyt sp. z o.o. ma zostać zawarta umowa o wykonanie przeglądu półrocznego i badania rocznego (jednos tkowego) s prawozdania finans owego Com p S.A. oraz s kons olidowanego s prawozdania finans owego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r.

Spółka korzystała zusług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym zakresie, tj. Deloitte Audyt sp. z o.o. dokonywał przeglądu półrocznego oraz badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za lata obrotowe 2010 i 2011. Ponadto Deloitte Audyt sp z o.o. prowadził na rzecz Comp S.A. prace poświadczające informacje finansowe pro-forma zawarte w memorandum informacyjnym, w związku z przeprowadzonym połączeniem przez przejęcie spółki Novitus S.A. i emisją akcji serii L.

Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta na okres 1 (jednego) roku.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close