Nabycie akcji własnych (Raport 15/2023) 21 / 6 / 2023

Temat: Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych (dalej „Uchwała”), upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku do 295.910 akcji własnych Spółki, w wykonaniu ogłoszonego w dniu 1 czerwca 2023 r. „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Comp S.A.”, ogłoszonym raportem bieżącym nr 11/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r., Spółka nabyła 235.360 Akcji po cenie 80,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 588.400,00 zł, stanowią 4,20% kapitału zakładowego i dają 235.360 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W ramach ogłoszonego powszechnego skupu akcji Spółki, o którym mowa powyżej, akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży akcji Spółki opiewające na łącznie 4.313.710 akcji. Oznacza to, że stopa redukcji wyniosła 94,50%.

Jednocześnie Spółka powiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego, że w wyniku przedmiotowego nabycia, doszło do: (i) przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów przez Spółkę oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów przez jednostki z grupy kapitałowej Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 858.526 akcji, które stanowią 15,30% kapitału zakładowego i dają 858.526 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 1.093.886 akcji, które stanowią 19,50% kapitału zakładowego i dają 1.093.886 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

Pełna treść przekazanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close