Zawarcie umowy znaczącej (Raport 28/2016) 29 / 9 / 2016

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Comp S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2016 roku Spółka jako członek
konsorcjum firm Comp S.A. i S&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarła z Resortowym
Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z siedzibą w Warszawie (dalej „Zamawiający”)
umowę o wartości 61,37 mln zł brutto.
Przedmiotem wskazanej umowy jest dostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej (znak: 17/4/12/16).
Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostaw strony określiły na dzień 30 listopada 2016 roku.
Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy i rękojmi na okres 2 lat licząc od
daty podpisania protokołu przyjęcia / przekazania urządzeń.
Warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. W tym
umowa zastrzega na rzecz Zamawiającego kary umowne a także prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Spółka uznała zawarcie przedmiotowej umowy za informację poufną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
MAR ze względu na jej wartość.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close