Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych (Raport 20/2020) 4 / 8 / 2020

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która po zapoznaniu się z
rekomendacjami i sprawozdaniem Komitetu Audytu dokonała w dniu 4 sierpnia 2020 r. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. i grupy kapitałowej Comp S.A., tj. spółki Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40 lok. 5 (nr wpisu PIBR 3704).
Z Misters Audytor Adviser sp. z o.o. ma zostać zawarta umowa o wykonanie: (i) badania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Comp S.A. za rok 2020 i 2021; (ii) badania jednostkowego sprawozdania Comp S.A. za rok 2020 i 2021 oraz przeglądu tych sprawozdań finansowych za I półrocze 2020 r. oraz I półrocze 2021 r.
Umowa będzie również przewidywała możliwość jej rozszerzenia poprzez zlecenie na podstawie aneksu do umowy wykonania przez audytora badania sprawozdań finansowych – jednostkowego i skonsolidowanego oraz przeglądu za I półrocze – za rok 2022.
Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym zakresie, tj. Misters Audytor Adviser sp. z o.o. dokonywał przeglądu półrocznego oraz badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za lata obrotowe 2018 i 2019.
Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi i normami zawodowymi.
Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta na okres 2 (dwóch) lat, z możliwością jej przedłużenia do 3 (trzech) lat.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close