Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych (Raport 20/2020) 4 / 8 / 2020

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która po zapoznaniu się z
rekomendacjami i sprawozdaniem Komitetu Audytu dokonała w dniu 4 sierpnia 2020 r. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. i grupy kapitałowej Comp S.A., tj. spółki Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40 lok. 5 (nr wpisu PIBR 3704).
Z Misters Audytor Adviser sp. z o.o. ma zostać zawarta umowa o wykonanie: (i) badania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Comp S.A. za rok 2020 i 2021; (ii) badania jednostkowego sprawozdania Comp S.A. za rok 2020 i 2021 oraz przeglądu tych sprawozdań finansowych za I półrocze 2020 r. oraz I półrocze 2021 r.
Umowa będzie również przewidywała możliwość jej rozszerzenia poprzez zlecenie na podstawie aneksu do umowy wykonania przez audytora badania sprawozdań finansowych – jednostkowego i skonsolidowanego oraz przeglądu za I półrocze – za rok 2022.
Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym zakresie, tj. Misters Audytor Adviser sp. z o.o. dokonywał przeglądu półrocznego oraz badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za lata obrotowe 2018 i 2019.
Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi i normami zawodowymi.
Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta na okres 2 (dwóch) lat, z możliwością jej przedłużenia do 3 (trzech) lat.