Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Przekroczenie progu 5% udziału w głosach na WZA Spółki przez ING OFE (Raport: 13/2012) 1 / 3 / 2012

Temat

Przekroczenie progu 5% udziału w głos ach na WZA Spółki przez ING OFE

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie informującą o tym, że ING Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył ilość posiadanych akcji Spółki i tym samym swój udział w głosach na WZA Spółki do poziomu 5,57%, przekraczając próg 5% udziału w głosach na WZA Spółki.

Zgodnie zprzekazaną Spółce informacją, zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Spółki i głosach na WZA Spółki przez ING OFE nas tąpiło w wyniku nabycia akcji Spółki w trans akcjach na GPW w Wars zawie S.A. rozliczonych w dniu 27 lutego 2012 roku.

ING OFE przed opisanymi powyżej transakcjami posiadał 248 704 akcje Spółki, co stanowiło 4,20% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 248 704 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 4,20% udziału w głosach na WZA Spółki.

Po zmianie ING OFE posiada 329 504 akcje Spółki, co stanowi 5,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 329 504 głosów na WZA Spółki, co stanowi 5,57% udział w głosach na WZA Spółki.