Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 40/2009) 1 / 7 / 2009

Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu: Zarząd Comp Safe Support S.A. informuje, że 30 czerwca 2009 roku, o godzinie 10.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. Na zgromadzeniu podjęto uchwałę o powołaniu, w ramach dotychczasowej dwuletniej wspólnej kadencji rozpoczętej 30 czerwca 2008 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Klimczaka. Życiorys członka Rady Nadzorczej umieszczony jest w załączniku do komunikatu. Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Klimczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym.