Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego PDA serii I (Raport: 54/2005) 12 / 7 / 2005

Temat: Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego PDA serii I

Podstawa prawna: §38 pkt. 3 RO – dopuszczenie papierów do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość o podjęciu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwały numer 231/2005 z dnia dzisiejszego w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki

 

Na podstawie tej uchwały do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadza się 445 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 2,50 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLCMP0000033. Pierwsze notowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 13 lipca 2005. Notowania tych papierów będą odbywać się w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą COMP-PDA i z oznaczeniem CMPA.