Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2015 r. (Raport: 1/2015) 26 / 1 / 2015

Temat: Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2015 roku.
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2014 rok – 29-04-2015.
Skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne:
4 kwartał 2014 – 27-02-2015,
1 kwartał 2015 – 15-05-2015,
1 półrocze 2015 – 31-08-2015,
3 kwartał 2015 – 13-11-2015.
Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne
skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne
skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz raport z przeglądu przeprowadzonego przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Comp S.A. nie będzie przekazywać odrębnego,
skonsolidowanego raportu kwartalnego za 2 kwartał 2015 roku.