Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej COMP S.A. (Raport 13/2016) 28 / 6 / 2016

Temat: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od Jacka Papaja, Prezesa Zarządu i akcjonariusza spółki, informację
następującej treści:
„Mając na uwadze dotychczasową współpracę członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji z Zarządem
COMP S.A. („Spółka”) oraz dążąc do zdywersyfikowania doświadczenia biznesowego członków Rady Nadzorczej,
niniejszym, w imieniu własnym, jako akcjonariusz Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku, zamierzam zgłosić następujące kandydatury do Rady
Nadzorczej Spółki:
1/ Robert Tomaszewski,
2/ Grzegorz Należyty,
3/ Tomasz Bogutyn,
4/ Włodzimierz Hausner,
5/ Sławomir Lachowski,
6/ Kajetan Wojnicz,
przy czym wskazuję, że Pan Robert Tomaszewski jest kandydatem na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki, zaś Pan Grzegorz Należyty jest kandydatem na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie do Spółki zostały dostarczone życiorysy kandydatów oraz kopie ich zgód na kandydowanie,
obejmujące oświadczenia, z których wynika iż spełniają określone w przepisach prawa wymogi dla pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Wnioskuje o niezwłoczna publikacje powyższej informacji wraz z życiorysami na stronie internetowej Spółki oraz
w formie raportu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem zgłoszenia
oraz kandydaturami.”
W załącznikach do niniejszego raportu przedstawione zostały życiorysy kandydatów przesłane do Comp S.A..