Aktualizacja polityki dywidendy Spółki (Raport 23/2021) 23 / 6 / 2021

Temat: Aktualizacja polityki dywidendy Spółki
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Spółka w ostatnich latach skutecznie przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę procesy inwestycyjnie w segmentach IT oraz retailowym, dzięki czemu, Grupa Kapitałowa Comp („Grupa”) posiada bardzo nowoczesną gamę produktów własnych, począwszy od urządzeń szyfrujących w segmencie IT, po kasy fiskalne w segmencie retailowym. W najbliższym czasie Spółka nie planuje istotnych inwestycji w tych obszarach, spodziewając się prowadzenia działalności w większym stopniu na bazie dotychczas poczynionych inwestycji. W ocenie Spółki jedyne pole, gdzie możliwe będą jeszcze istotne inwestycje to rozwój M/platform, w Polsce i zagranicą.

Spółka wchodzi w okres, gdy materializują się jej oczekiwania biznesowe i finansowe sprzed kilku lat. Spółka i jej Grupa są w okresie najlepszych wyników w historii, a w planach Spółki do końca 2021 roku jest istotne zmniejszenie zadłużenia Grupy. To, w połączeniu z mniejszymi planowanymi inwestycjami, tworzy warunki do zwiększenia transferu środków do akcjonariuszy.

Począwszy od 2022 roku Spółka przewiduje, że transfer środków do akcjonariuszy w formie dywidendy powinien wzrosnąć do ok 5 zł za akcję (przy założeniu tej samej co obecnie ilości akcji uprawnionych do otrzymania dywidendy). Powyższe założenie przy obecnym kursie akcji Spółki, oznacza stopę wypłaty dywidendy (dividend yield) na poziomie ok 8%. Intencją Zarządu jest, aby akcjonariusze Spółki mogli trwale liczyć na wypłatę dywidendy w kwocie pozwalającej na utrzymanie dividend yield powyżej 5%, lub otrzymywali ekwiwalent w/w kwoty w drodze skupu akcji własnych.

O przyjętej polityce dywidendy Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 11/2014 z dn. 26 maja 2014 roku.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close