Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Aktualizacja polityki dywidendy Spółki (Raport 23/2021) 23 / 6 / 2021

Temat: Aktualizacja polityki dywidendy Spółki
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Spółka w ostatnich latach skutecznie przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę procesy inwestycyjnie w segmentach IT oraz retailowym, dzięki czemu, Grupa Kapitałowa Comp („Grupa”) posiada bardzo nowoczesną gamę produktów własnych, począwszy od urządzeń szyfrujących w segmencie IT, po kasy fiskalne w segmencie retailowym. W najbliższym czasie Spółka nie planuje istotnych inwestycji w tych obszarach, spodziewając się prowadzenia działalności w większym stopniu na bazie dotychczas poczynionych inwestycji. W ocenie Spółki jedyne pole, gdzie możliwe będą jeszcze istotne inwestycje to rozwój M/platform, w Polsce i zagranicą.

Spółka wchodzi w okres, gdy materializują się jej oczekiwania biznesowe i finansowe sprzed kilku lat. Spółka i jej Grupa są w okresie najlepszych wyników w historii, a w planach Spółki do końca 2021 roku jest istotne zmniejszenie zadłużenia Grupy. To, w połączeniu z mniejszymi planowanymi inwestycjami, tworzy warunki do zwiększenia transferu środków do akcjonariuszy.

Począwszy od 2022 roku Spółka przewiduje, że transfer środków do akcjonariuszy w formie dywidendy powinien wzrosnąć do ok 5 zł za akcję (przy założeniu tej samej co obecnie ilości akcji uprawnionych do otrzymania dywidendy). Powyższe założenie przy obecnym kursie akcji Spółki, oznacza stopę wypłaty dywidendy (dividend yield) na poziomie ok 8%. Intencją Zarządu jest, aby akcjonariusze Spółki mogli trwale liczyć na wypłatę dywidendy w kwocie pozwalającej na utrzymanie dividend yield powyżej 5%, lub otrzymywali ekwiwalent w/w kwoty w drodze skupu akcji własnych.

O przyjętej polityce dywidendy Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 11/2014 z dn. 26 maja 2014 roku.