Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podwyższenie kapitału zakładowego (Raport: 55/2005) 25 / 7 / 2005

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 12 RO – rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap zakładowego

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej wysokości 5 788 212,50 zł do wysokości 6 900 712,50 zł dokonanej w dniu 22 lipca 2005 roku.

 

Kapitał zakładowy COMP SA dzieli się na:

– 45 700 akcji zwykłych na okaziciela serii A

– 1 260 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

– 150 527 akcji zwykłych na okaziciela serii C

– 210 870 akcji zwykłych na okaziciela serii E

– 91 388 akcji zwykłych na okaziciela serii G

– 555 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H

– 445 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I

o wartości nominalnej 2,50 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich 2760285 akcji wynosi 2760285