Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport nr 32/2022) 11 / 8 / 2022

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego, że w związku z rejestracją przez sąd obniżenia kapitału zakładowego spółki (raport bieżący 30/2022), łączny udział jednostek z grupy kapitałowej Spółki uległ zmniejszeniu poniżej 15% oraz o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów, a w przypadku Spółki bezpośrednio dodatkowo poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
Pełna treść przekazanego przez spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.