Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja z PZU Asset Management o stanie posiadania akcji Spółki w portfelach inwestycyjnych Klientów PZU Asset Management (5/2008) 23 / 1 / 2008

Temat: Informacja z PZU Asset Managment o stanie posiadania akcji Spółki w portfelach inwestycyjnych klientów PZU Asset Management

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że w dniu 22 stycznia 2008 roku otrzymał następującą informację:

PZU Asset Management poinformował Spółkę o przeprowadzeniu transakcji kupna 45 000 akcji Spółki do portfeli inwestycyjnych swoich Klientów, w wyniku których udział w kapitale zakładowym Spółki oraz głosach na WZA na dzień 22 stycznia 2008 roku wynosi 5,93%. W związku z powyższym, PZU Asset Management według stanu na dzień 22 stycznia 2008 roku zarządza 281 766 akcjami Spółki znajdującymi się w portfelach inwestycyjnych Klientów zarządzanych na podstawie umów o zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie. Dotychczas w zarządzanych przez PZU Asset Management portfelach inwestycyjnych Klientów ogółem było 236 766 akcji Spółki, co dawało 4,99% udział w kapitale zakładowym Spółki i głosach na WZA.