Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych – korekta (Raport: 3_1/2016) 23 / 2 / 2016

Temat: Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych – korekta raportu 3/2016
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w raporcie nr 3/2016 z dnia 18-02-2016 r. błędnie została podana data dokonania
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. Prawidłowa data to 18 luty 2016
roku. Prawidłowa treść raportu znajduje się poniżej:
„Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 18 lutego 2016 r.
dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. tj. spółki Deloitte
Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. z siedziba w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, wpisanej na
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73 w Krajowej
Izbie Biegłych Rewidentów.
Z Deloitte Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. ma zostać zawarta umowa o wykonanie
przeglądu półrocznego i badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za następujące lata obrotowe:
1. Za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r,
2. Za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r,
3. Za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r.
Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym
zakresie, tj. Deloitte Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. dokonywał przeglądu półrocznego oraz
badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za lata obrotowe 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. Ponadto
Deloitte Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. prowadził na rzecz Comp S.A. prace
poświadczające informacje finansowe pro-forma zawarte w memorandum informacyjnym, w związku z
przeprowadzonym połączeniem przez przejecie spółki Novitus S.A. i emisja akcji serii L.
Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta na okres 3 (trzech) lat.”