Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych – korekta (Raport: 3_1/2016) 23 / 2 / 2016

Temat: Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych – korekta raportu 3/2016
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w raporcie nr 3/2016 z dnia 18-02-2016 r. błędnie została podana data dokonania
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. Prawidłowa data to 18 luty 2016
roku. Prawidłowa treść raportu znajduje się poniżej:
„Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 18 lutego 2016 r.
dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. tj. spółki Deloitte
Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. z siedziba w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, wpisanej na
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73 w Krajowej
Izbie Biegłych Rewidentów.
Z Deloitte Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. ma zostać zawarta umowa o wykonanie
przeglądu półrocznego i badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za następujące lata obrotowe:
1. Za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r,
2. Za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r,
3. Za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r.
Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym
zakresie, tj. Deloitte Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. dokonywał przeglądu półrocznego oraz
badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za lata obrotowe 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. Ponadto
Deloitte Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. prowadził na rzecz Comp S.A. prace
poświadczające informacje finansowe pro-forma zawarte w memorandum informacyjnym, w związku z
przeprowadzonym połączeniem przez przejecie spółki Novitus S.A. i emisja akcji serii L.
Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta na okres 3 (trzech) lat.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close