Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO OFE (Raport: 42/2013) 23 / 12 / 2013

Temat: Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AMPLICO Powszechne Towarzystwo Emerytalne
S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o następującej treści:
„W związku z art. 69 ust. 1 oraz 87 ust. 3 pkt b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami) APMPLICO PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty
Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”) zwiększył zaangażowanie powyżej 15% ogólnej liczby głosów w spółce
COMP S.A.
Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji spółki w dniu 16
grudnia 2013 r.
Bezpośrednio przed zamianą udziału OFE posiadał 770 458 akcji co stanowiło 13,02% kapitału zakładowego
Spółki i uprawniało do 770 458 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13,02% ogółu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE posiada 920 458 akcji, co stanowi 15,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 920 458
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,55% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico Otwarty Fundusz
Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji
rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności
inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągniecia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat.
Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w
kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close