Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 29/2020) 31 / 8 / 2020

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, dwuletnią, wspólną kadencję następujące osoby:
Pana Grzegorza Należytego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Ryszarda Trepczyńskiego, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Jacka Papaja;
Pana Włodzimierza Hausnera;
Pana Jerzego Bartosiewicza;
Pana Piotra Nowjalisa;
Pana Juliana Kutrzebę.
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy
zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w
życiorysach powołanych członków Rady Nadzorczej, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenia o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.