Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wyznaczenie przez BanodSpot SA pierwszego dnia notowań obligacji serii I/2017 Comp S.A. (Raport 45/2017) 4 / 12 / 2017

Temat: Wyznaczenie przez BanodSpot SA pierwszego dnia notowań obligacji serii I/2017 Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot
S.A. (dalej „BondSpot”) Uchwały nr 271/2017 z dn. 4 grudnia 2017 roku, na mocy której Zarząd BondSpot
postanowił wyznaczyć dzień 5 grudnia 2017 roku jako pierwszy dzień pierwszego notowania w alternatywnym
systemie obrotu na Catalyst 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii I/2017 spółki Comp S.A.,
o łącznej wartości nominalnej 36.000.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów złotych) i jednostkowej wartości
nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
kodem „PLCMP0000066”.