Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii H (Raport: 09/2005) 26 / 1 / 2005

Temat: Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii H

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PPO  – zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru

Zarząd COMP SA informuje, że 25 stycznia 2005 roku złożył do GPW wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Watościowych w Warszawie SA w następstwie asymilacji akcji w KDPW SA. Wniosek dotyczy 555.000 akcji serii H o wartości nominalnej 2,50 zł i cenie emisyjnej 37,50 zł. Proponowana data asymilacji i wprowadzenia akcji do obrotu to 11 lutego 2005 roku. Łączna liczba akcji, które po wprowadzeniu akcji objętych wnioskiem, będą w obrocie giełdowym będzie wynosiła 2.315.285 akcji