Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport nr 31/2022) 11 / 8 / 2022

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariuszy: Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zarządzanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., informację o przekroczeniu, w wyniku rejestracji przez sąd obniżenia kapitału zakładowego spółki (raport bieżący 30/2022), łącznie przez akcjonariuszy 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.

Pełna treść otrzymanego przez spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.