Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (Raport 3/2017) 10 / 2 / 2017

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki
zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o następującej treści:
„Działając na podstawie art.69 ust 1 pkt 1 ) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej: „ ALTUS TFI
SA”, „Towarzystwo”), zawiadamiam, iż udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI SA w ogólnej
liczbie głosów w COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka”) przekroczył 10%.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Przekroczenie progu
10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 7 lutego 2017 r. transakcji nabycia na
rynku regulowanym 174 561 akcji Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich
procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w
ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A.
posiadały łącznie 571 361 akcji Spółki, stanowiących 9,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do
wykonywania 571 361 głosów, co stanowi 9,65% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Liczba akcji i
ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w
ogólnej liczbie głosów: Po zmianie udziału fundusze
inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 745 922 akcji Spółki, stanowiących 12,60%
kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 745 922 głosów w Spółce, co stanowi 12,60% w
ogólnej licznie głosów w Spółce. Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 5 918 188 .
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak
jest osób, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close