Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2014r. (Raport: 1/2014) 22 / 1 / 2014

Temat: Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2014r
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2014 roku:

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2013 rok: 23-04-2014.

Raport za 1 półrocze 2014: 29-08-2014.

Skonsolidowane raporty kwartalne:

4 kwartał 2013: 28-02-2014,

1 kwartał 2014: 15-05-2014,

3 kwartał 2014: 14-11-2014.

Jednocześnie Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Spółka informuje również, że nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za 2 kwartał 2014 roku.