Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki (Raport 33/2020) 22 / 9 / 2020

Temat: Powołanie Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 września 2020 roku Rada Nadzorcza na posiedzeniu powołała następujące osoby w skład Komitetu Audytu:
Pana Jerzego Bartosiewicza, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Grzegorza Należytego;
Pana Ryszarda Trepczyńskiego.
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy
zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w
życiorysach powołanych członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, które stanowiły załączniki do raportu bieżącego 29/2020 z dn. 31 sierpnia 2020 roku.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenia o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.