Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykup obligacji (Raport: 9/2013) 20 / 3 / 2013

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wykupiła 28 obligacji imiennych niezabezpieczonych o
wartości nominalnej 100.000 złotych każda, od podmiotu zależnego. Cena wykupu jednej obligacji obejmująca jej
wartość nominalną oraz odsetki wynosiła 101 159,32 złotych. Obligacje zostały wykupione przez Spółkę w związku
z upływem terminu ich wykupu.
Zgodnie z Art. 24 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o Obligacjach, wykupione
obligacje podlegają umorzeniu z chwilą ich wykupu.