Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o wcześniejszym całkowitym wykupie obligacji serii I/2017(Raport 11/2020) 28 / 4 / 2020

Temat: Informacja o wcześniejszym całkowitym wykupie obligacji serii I/2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 kwietnia
2020 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Spółka dokonała wcześniejszego
całkowitego wykupu obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2017, kod ISIN PLCMP 0000066 o łącznej
wartości nominalnej 14.400.000,00 (czternaście milionów czterysta tysięcy) złotych.