Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki (Raport: 35/2009) 25 / 6 / 2009

Temat: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pan Robert Tomaszewski, przewodniczacy Rady Nadzorczej Spółki, w zwiazku z zasiadaniem w Radzie
Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A., przesłał do Spółki w dniu dzisiejszym zestawienie transakcji zawartych
przez Dom Maklerski w ramach pełnienia funkcji animatora dla Spółki, na rachunkach obsługiwanych w POK
Kraków w dniach od 15 czerwca do 19 czerwca 2009 roku. Zestawienie transakcji stanowi załącznik do
niniejszego raportu.