Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. 9 / 11 / 2023

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku, o godz. 9:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w załączniku do niniejszego raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close