Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku (Raport 27/2021) 30 / 6 / 2021

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku odbyło się WZ Spółki, na którym poniżej wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny – 960.000 głosów, co stanowiło 36,80% głosów na WZ oraz stanowi 16,22% ogólnej liczby głosów;

Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 548.000 głosów, co stanowiło 21,01% głosów na WZ oraz stanowi 9,26% ogólnej liczby głosów;

VALUE FIZ Subfundusz 1 – 469.092 głosów, co stanowiło 17,98% głosów na WZ oraz stanowi 7,93% ogólnej liczby głosów;

Jacek Papaj – 294.000 głosów, co stanowiło 11,27% głosów na WZ oraz stanowi 4,97% ogólnej liczby głosów;

CE Management Group sp. z o.o. – 302.719 głosów, co stanowiło 11,60% głosów na WZ oraz stanowi 5,12% ogólnej liczby głosów.