Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie porozumienia w sprawie możliwości nabycia 51% udziałów w spółce CryptoTech sp. z o.o. (Raport: 55/2006) 30 / 12 / 2006

Temat: Zawarcie porozumienia w sprawie możliwości nabycia 51% udziałów w spółce Crypto Tech Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie na mocy którego COMP SA złożył ABG Ster-Projekt SA ofertę kupna 4080 udziałów spółki Cryptotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie stanowiących 51 % wszystkich udziałów i uprawniających do wykonywania 51 % głosów na zgromadzeniu wspólników Cryptotech Sp. z o.o.

ABG Ster-Projekt SA w terminie od 19 maja 2007 r. do 18 lipca 2007 r. może złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty COMP SA.

Łączna cena, którą COMP SA będzie zobowiązany zapłacić za Udziały w przypadku przyjęcia oferty przez ABG Ster-Projekt SA wynosi 4.100.032,80 zł.