Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Dopuszczenie do obrotu akcji serii H i data ich notowania (Raport: 14/2005) 4 / 2 / 2005

Temat: Dopuszczenie do obrotu akcji serii H i data ich notowania

Podstawa prawna: §43 ust. 1 pkt. 3 RO – dopuszczeniu papierów do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd COMP SA informuje, że 4 lutego 2005 roku powziął wiadomość o dopuszczeniu przez Giełdę Papierów Watościowych w Warszawie SA uchwałą nr. 41/2005 z dnia 4 lutego 2005 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLCMP0000025.

 

Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 11 lutego 2005 roku asymilacji akcji serii H Spółki oznaczonych kodem PLCMP0000025 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem PLCMP0000017.